T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KAYSERİ / PINARBAŞI - Halk Eğitim Merkezi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Usta Öğretici Başvuruları

2018 - 2019 Usta Öğretici Başvuruları 2018 - 2019 Usta Öğretici Başvuruları

Pınarbaşı Şehit Nafiz Uluırmak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere “Ücretli Usta Öğretici” talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 14.09.2018-28.09.2018 tarihleri arasında 08:00–12:00 ve 13:00–17:00 saatlerinde Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ile yapılacaktır.

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

Pınarbaşı Şehit Nafiz Uluırmak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere “Ücretli Usta Öğretici” talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 14.09.2018 - 28.09.2018 tarihleri arasında 08:00 – 12:00 ve 13:00 – 17:00 saatlerinde Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ile şahsen başvuru  dilekçesi ile  yapılacaktır.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Usta Öğretici Başvuruları 14 Eylül 2018 Cuma Günü Alınmaya Başlanacaktır. 14 Eylül 2018 Tarihinden önceki başvurular yeni Eğitim - Öğretim Yılı için geçersizdir. Daha önce başvuru yapanların başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.

 

Başvurusu onaylananların sıra listesi 2018 Ekim ayı içerisinde pinarbasihem.meb.k12.tr internet adresi üzerinden yayınlanacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR:

· Başvuru Dilekçesi (Halk Eğitimi Merkezimizden Alınacak)

· Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı

· Diploma / Öğrenim Belgesi

· Varsa Formasyon Belgesi

· Formasyon belgesi yoksa veya Eğitim Fakültesi mezunu değilse Oryantasyon Sertifikası (Oryantasyon Sertifikası olmayanlar 2018 Eylül ayı içerisinde verilecek kursa katılarak ilgili sertifikayı alabilirler.)

· Alanında Ustalık Belgesi / 4.Seviye Kurs Bitirme Belgesi / Meslek Lisesi Diploması

· Adli Sicil Kaydı (E-Devlet’ten alınabilir.)

· Sağlık Raporu (Başvuru esnasında istenmeyecek. Göreve başlarken ibraz edilecek)

· Erkeklerden askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge (Başvuru esnasında istenmeyecek. Göreve başlarken ibraz edilecek)

· SGK dan barkodlu hizmet dökümü (E-Devlet üzerinden alınacak)

· Futbol kursları için TFF seminer belgesi

· Varsa alanı ile ilgili eğitici belgesi / antrenörlük belgesi

· Bazı branşlarda (Judo, satranç, bocce, dart, bowling, halk oyunları vb.) ilgili federasyondan vize.

· Varsa “Çalışanların İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” sertifikası. (8 Saatlik Az Tehlikeli Sınıf) (Sertifikası olmayanlar 2018 Eylül ayı içerisinde verilecek kursa katılarak ilgili sertifikayı alabilirler.)

· Varsa Hijyen Belgesi (Yiyecek İçecek ile Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanları için)

· Varsa alanında Usta Öğreticilik Belgesi

· Varsa Ulusal ya da Uluslararası Yarışmada ilk 3 derece Belgesi (En Fazla 1 Adet) · Varsa Başarı Belgesi (Kaymakamlık/Valilik/Bakanlık) (En Fazla 1 Adet)

· Varsa Üstün Başarı Belgesi (Kaymakamlık/Valilik/Bakanlık) (En Fazla 1 Adet)

 

DİĞER HUSUSLAR (HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİ)

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları Ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 

ARANACAK ŞARTLAR (HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİ)

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak

Ek-2  Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu

31-08-2018

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 14.09.2018 - Güncelleme: 14.09.2018 16:00 - Görüntülenme: 192
Kaynak: Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi
  Beğen | 0  kişi beğendi